Mitä ihmisyys on? Minulla ei ole siihen vastauksia, mutta tutkin sitä kysymystä edelleen maalaamalla, niinkuin olen tehnyt jo 30 vuoden ajan. Myös kirjoittaminen on minulle tärkeää. Yksinkertainen elämä, hiljaisuus on minulle tärkeää. Läheiset ihmiset, perhe.

Työskentelen kuvataiteilijana. Se on tänä aikana haastavaa ja päivä päivältä tärkeämmältä tuntuvaa. Saan olla luomassa uutta kuvaa ihmisestä aikana, jolloin vanhat kuvat ovat murtumispisteessä. Päästäksemme ihmiskuntana eteenpäin, me tarvitsemme tieteen lisäksi kipeästi taidetta. Me tarvitsemme päivätajunnan, mielen, lisäksi sitä tietoa, jota meillä on alitajunnassamme. Siellä on paitsi tiedostamattomat pelkomme ja rajoituksemme, myös voimavaramme ja syvä viisautemme.

Rehellisyys itseäni kohtaan, sille mitä juuri nyt koen, on se, mikä minua vie eteenpäin. En tarjoa muuta ohjetta elämälle. Jokaisella on sisällään tarvittava viisaus. Kukaan ei voi elää toisen puolesta. Avautuminen itselleen, omalle kokemiselleen maailmassa ja sitä kautta avautuminen elämän syvyyksille, elämän ja kuoleman mysteerille. Siinä pysyttelen.

Olen 20 vuotta pitänyt luovaan prosessiin ja veda-tietoon pohjautuvaa vedic art -menetelmää. Tällä hetkellä opetan sitä uudessa muodossa, pitkäjänteisempänä koulutuksena, jossa pääsemme syvemmälle maalaamiseen ja meditatiiviseen työskentelyyn.